اهداف و ماموریت سازمانی

ارزش‌ها و باورها

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷ اهداف و ماموریت سازمانی

ایجاد فضای همکاری متقابل و تعامل سازنده جلب اعتماد به عنوان مشاور تخصصی و حرفه‌ای پایبندی به تعهدات، مسئولیت پذیری و پاسخگویی صداقت در کار، امانت‌داری اطلاعات و رعایت حقوق مالکیت فکری رفتار حرفه‌ای و رویکرد سیستمی، منسجم و یکپارچه با رعایت فرهنگ و عرف

اهداف

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷ اهداف و ماموریت سازمانی

نهادینه‌سازی روش‌های نوین مدیریت و هماهنگی نظام‌های مدیریتی در سطح گروه کمک به اعمال سیاست‌های سازمانی و ارتقاء هماهنگ و متوازن سطح تعالی شرکت‌های همکار ارتباط گستر سپهر دست‌یابی به طرح جامع، یکپارچه و منسجم سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریتی در شرکت‌های همکار ارتباط گستر سپهر بومی‌سازی روش‌های مدیریتی برای رسیدن به نظام منحصر به فرد، […]

ماموریت

۲ اردیبهشت , ۱۳۹۷ اهداف و ماموریت سازمانی

حفظ و مدیریت دانش پروژه‌های مشاوره‌ای و همکاری جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات به صورت یکپارچه و ارائه راهکارهای فراگیر سیستمی تیم‌سازی، همراهی و همکاری با شرکت‌های گروه در طراحی، استقرار و اجرای سیستم‌های روزآمد مدیریتی تلاش برای ارتقاء، تعالی سازمانی، ایجاد هم‌سویی و هم‌افزایی در بین شرکت‌های همکار ارتباط گستر سپهر از طریق ارائه […]